Άρτεμις Ποταμιάνου – Ατομική έκθεση
Your history, it’s not my story
8 Φεβρουαρίου έως 20 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου pdf icon

Ε. Μαυρομμάτης pdf icon
Μπία Παπαδοπούλου pdf icon

1
The Unknown Masterpiece: Girl with a Pearl Earring, 2018, Μεικτή τεχνική
2
The Unknown Masterpiece: Madame Jacques-Louis Leblanc, 2018, Μεικτή τεχνική
3
The Unknown Masterpiece: Portrait of a Young Woman, 2018, Μεικτή τεχνική
4
The Unknown Masterpiece: María Cristina de Borbon, 2018, Μεικτή τεχνική
5
The Unknown Masterpiece: Portrait of a Lady, 2018, Μεικτή τεχνική
7
The Unknown Masterpiece: Bella, 2018, Μεικτή τεχνική
8
The Unknown Masterpiece: François Clouet Christina of Denmark, 2018, Μεικτή τεχνική
6
The Unknown Masterpiece: Ekaterina Gagarina, 2018, Μεικτή τεχνική
9
The Unknown Masterpiece: Portrait of a Woman, 2018, Μεικτή τεχνική
11
The Unknown Masterpiece: Portrait of Doña Isabel de Porcel, 2018, Μεικτή τεχνική
10
The Unknown Masterpiece: Portrait of Countess Luigia Douglas Scotti d'Adda , 2018, Μεικτή τεχνική
12
The Unknown Masterpiece: Portrait of a noble lady, in a silver satin dress, 2018, Μεικτή τεχνική
14
Which side are you on? Emptiness, 2018, Μεικτή τεχνική
15
Which side are you on? Freedom, 2018, Μεικτή τεχνική
16
Which side are you on? Home, 2018, Μεικτή τεχνική
17
Which side are you on? Childhood, 2018, Μεικτή τεχνική
17b
Which side are you on? Childhood, detail
18
Which side are you on? Soul, 2018, Μεικτή τεχνική
18b
Which side are you on? Soul, detail
19
Which side are you on? Keys, 2018, Μεικτή τεχνική
20
Which side are you on? Passport, 2018, Μεικτή τεχνική
21
Which side are you on? Book, 2018, Μεικτή τεχνική
22
Which side are you on? Vanitas, 2018, Μεικτή τεχνική
22b
Which side are you on? Vanitas, detail